Vestfold-Buskerud Dachshundklubb      

Etiske retningslinjer for VestBusk DHK

Styret i Vestfold-Buskerud DHK ønsker følgende av våre medlemmer:

  • Åpenhet
  • Samarbeid 
  • Gode intensjoner
  • Positive holdninger
  • Trygghet
  • Likeverd

For å få til dette må vi behandle hverandre med respekt uansett ståsted og mening.

Baksnakking/sverting av andre er ikke akseptabelt, det være seg hverken personer, hunder eller oppdrett.

Oppdrettere skal bidra til å fremme og ivareta utviklingen av fysisk og psykiske sunne, typeriktige, funksjonelle, og sosialt veltilpassede individer av dachshund-rasen. I tillegg skal man arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandarden og bruksområder. 

I Vest-Busk DHK er alle medlemmer likeverdige, det vil si at alle er like viktige, alle fortjener like mye respekt, alle fortjener like mye åpenhet og vennlighet og alle fortjener å føle seg trygge og ivaretatte. Vi vil være en klubb hvor det er åpenhet og villighet til å dele av erfaringer – positive som negative.

Husk: Ingen er sterkere enn det svakeste leddet!

Ved brudd på våre etiske retningslinjer vil Vestfold-Buskerud DHK i samarbeid med NDF vurdere konsekvenser for medlemmet eller de medlemmer som er involvert.

Til slutt en anmodning til alle våre medlemmer som er aktive på internett:

  • Les innleggene ordentlig før du svarer.
  • Si din mening uten å angripe andre for deres mening.
  • Hold en høflig og inkluderende tone overfor alle.
  • Unngå å bruke sterke uttrykk for å understreke argumentet ditt.