Vestfold-Buskerud Dachshundklubb      

SPOR
Blodspor - Ferskspor


 

 Påmelding til VestBusk sine sporpøver; Utfylt påmeldingsskjema for prøver (word) (Eller skjema som pdf her) sendes på e-post til Elisabeth Lillebuen. Påmeldingsavgift betales ved påmelding. 

      NKKs reglement for blod- og fersksporprøver

      VBDHKs reglement for uttak til rasemesterskap blodspor

      TERMINLISTE: NKKs terminliste for prøver (også andre prøver og raseklubber) Velg aktuell prøvetype
        fra nedtrekksmenyen

Se lenger nede på siden for sporaktiviteter i VestBusk DHK 

Blodsporprøve er en konkurransegren innenfor NKK, i tillegg til en godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer (sammen med fersksporprøve). En hund kan oppnå championat på blodspor, og bli norsk viltsporchampion (N VCH) eller nordisk viltsporchampion (NORD VCH).

En fersksporprøve er kun for å godkjenne ekvipasjen for ettersøk av skadet hjortevilt, etter at blodsporprøven er bestått med minimum 2. premie.  

En Ordinær blodsporprøve avholdes på en fastsatt dato, annonsert i terminliste. Det er flere ekvipasjer som konkurrerer samme dag, og disse rangeres innbyrdes, i tillegg til at hver ekvipasje oppnår en individuell premiegrad. HP (Hederspremie) kan kun tildeles på ordinære prøver. 

En bevegelig blodsporprøve, eller bevegelig fersksporprøve avholdes i løpet av en bestemt periode, annonsert i NKKs terminliste. Du melder deg opp til bevegelig prøve til klubbens e-postadresse. Klubben tildeler dommer som kontakter deg, og avtaler en prøvedato. Ekvipasjen tildeles en premiegrad eller poengsum etter innsatsen på sporet. 

VestBusk DHK har spordommere for bevegelig Blodsporprøve og Fersksporprøve i store deler av vårt klubbområde. Utfylt påmeldingskjema sendes til klubben, som fordeler dommere. Se under for mer informasjon om påmelding til prøve.

  • Bjørg H Flatin i Larvik
  • Lars Hjelmtvedt i Holmestrand
  • Øydis Kveta i Filtvedt
  • Rune A. Borgersen i Mjøndalen 
  • Snorre Moe i Krokstadelva
  • Anne-Mette Kirkemo i Lier
  • Bjørn Steinar Andersen i Fiskum 
  • Kjetil A. Bø i Uvdal

 

1. jan-23. des
Bevegelige blodsporprøver. 
Forutsetter bar mark. Frist en uke. 
Utfylt påmeldingsskjema for prøver sendes på e-post til Elisabeth Lillebuen tlf. 908 40 355
Påmeldingsavgift 400,- (inkluderer dommerutgifter) betales til klubbens konto 5082 08 30 110


1. jan-30. april og 1. juli-23. des
Bevegelige fersksporprøver. 
Forutsetter bar mark. Frist en uke. 
Utfylt påmeldingsskjema for prøver sendes på e-post til Elisabeth Lillebuen tlf. 908 40 355
Påmeldingsavgift 400,- (inkluderer dommerutgifter) betales til klubbens konto 5082 08 30 110

 


27.-29.april 2018
Blodsporkurs, teori fredag kl 18. Praksis med sporlegging og sporgang lørdag og søndag fra kl 9 til ca 15.
Pris 1000,- medlemmer/1500,- for ikke-medlemmer. Påmelding til kurs@vestbuskdachs.no

 

Torsdag 3. mai 2018
Sporleggerkurs, gratis. Påmelding til kurs@vestbuskdachs.no
Kontaktperson: Anne-Mette Kirkemo, tlf. 909 86 937

 

Torsdag 10. mai 2018
Ordinær sporprøve. Påmeldingsfrist 26. april. Utfylt påmeldingsskjema for prøver sendes på e-post til klubben. Påmeldingsavgift kr 450,- Kontaktperson: Anne-Mette Kirkemo tlf. 909 86 937 Sted: Fiskum

 

Om prøvesporet på blodspor:
Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være skadet. Skadestedet og fluktretningen er kjent og skal angis. På skadestedet skal det kunne anvises blod. Hundefører kan selv undersøke sporstart.

Sporet skal være ca. 600 meter langt og legges med ca. 0,3 liter blod jevnt fordelt over hele sporet. Sporstart, sårleie og sporslutt markeres med oppspark og ekstra blod (NKK presiserer i e-post at man må ta av de 0,3 litrene man har - også til disse momentene)

Sporet legges med naturlig forløp i terrenget, slik at det danner fire vinkler (brudd i fluktretningen). To steder i sporet opphører blodingen over ca. 10 meter. Minst ett av disse skal være i tilknytning til en vinkel, der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Et sted i sporet sparkes marken opp for å markere et sårleie. Dette må ikke være i forbindelse med en vinkel.

I sporslutt skal det plasseres en del av et hjortevilt som merkes med samme blod som ble brukt i sporet. Utlagt blodspor skal være minst 12 timer gammelt og være lagt ut dagen/kvelden før. Ingen merking av sporet til støtte for fører må forekomme. Fra sporstart skal det være tydelig merking i fluktretningen så langt som man antok man kunne se dyret, men ikke lenger enn 25 meter.

Sporet skal ikke legges på allerede snødekket mark.

Om fersksporprøve: 
Ved denne prøven skal hunden vise evne og vilje til å spore sammenhengende i minst en halv time på ferske spor etter hjortevilt. Prøven skal gjennomføres på bar mark, og sporet skal være minst en time gammelt. 

Hunden skal føres i en minst 5 meter lang line. Den skal villig ta sporet og på en overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for en tenkt medfølgende skytter. Ved tap skal den klart markere og utrede dette. Ser fører at hunden har tap, eller at hunden forfølger et ferskere spor kan han hjelpe hunden tilbake. Sporingen skal under enhver omstendighet fortsette på det opprinnelige dyr.

Diskvalifiserende feil er:
- Manglende vilje og evne til å ta og følge sporet.
- Hissig og/eller vimsete arbeid.
- Halsing, høylydt piping, eller støyende framferd av hund og/eller fører.
- Manglende evne til å utrede tap.
- Uakseptabelt høyt tempo.
- Hund som fører ikke har kontroll over.
- Førerens manglende forståelse av hundens arbeid.
- Dommer konstaterer at hund/fører ikke vet hvor sporet går.

Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstatert.

Om godkjenning som ettersøkshund
For å bli godkjent som ettersøkshund må hunden, i tillegg til minimum 2. premie på blodspor, oppnå minimum 7 poeng på fersksporprøve. 

LES MER:

 NKKS Informasjon om ettersøkshund 

 Søk i Ettersøkshundregisteret

 Viltpåkjørsel - ring 02800. Da kommer du direkte til politiet, som sørger for at viltnemnda får beskjed.

 'Grunnkurs Blodspor' Kilde: Rune Borgersen les mer..

 NJFFs hefte 'Fra VALP til ferdig ETTERSØKSHUND' les mer..

 Artikkel fra Jakt & Fiske 8/2011 om blodsporkurs i VestBusk DHK

 

 
Foto: Anne-Mette Kirkemo - fra VestBusks sporkurs 2011