Vestfold-Buskerud Dachshundklubb      

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb

Stiftet 11. juni, 1975

Organisasjonsnr: 996 691 136
Kontonr: 5082 08 30110 Bank: DNB ASA, 0021 Oslo
IBAN: NO6950820830110 BIC: DNBANOKKXXX 
VIPPS: #17273 VestBusk DHK

E-post: vestbusk@dachshundklubb.no
www.facebook.com/VestBuskDachs
www.vestbuskdachs.no 
    
      

 

  STYRET 2019

 • Leder: Tor Rynning-Torp 
 • Mob. 907 42 286

 • Nestleder: Lars Hjelmtvedt  
 • Mob.: 416 60 485
 • Styremedlem: Bård Kjos  
 • Mob.: 918 97 458
 • Styremedlem: Magnus Junge Andersen  
 • Mob.: 958 58 867
 • Styremedlem: Thea Stub  
 • Mob.: 400 48 482
 • Varamedlem: Heidi Hornbøll-Sætran   
 • Mob.: 913 75 465
 • Varamedlem: Johan Stub   
 • Mob.: 916 12 26 Sporkomite: Bård Kjos, 918 97 458 , Dirk Scheid, Jan-Thore Nalum, Anne-Mette Kirkemo

 
 Drevkomite: Tor Rynning-Torp 
                          Magnus Junge Andersen, Marius Sørum

 Utstillingskomite:  Tor Rynning-Torp, 907 42 286  
                                     Lars Hjelmtvedt, Elisabeth Reffhaug Lillebuen, Heidi Hornbøll Sætran

 

        VALGKOMITE

 • Eva Pedersen 
 • Elisabeth R. Lillebuen
 • Anne-Mette Kirkemo
 • Vara: Bjørg H. Flatin


       REVISOR:  Trine Næss          
       VARAREVISOR: Svein Lillebuen

       

       LOVER for Vestfold-Buskerud DHK, sist vedtatt på årsmøte 23. februar 2018

       NDFs klubbveileder for tillitsvalgte

       Referater fra styremøtene i Vestfold og Buskerud dachshundklubb

 

 

 

 

 

 

91612269