Vestfold-Buskerud Dachshundklubb      

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb

Stiftet 11. juni, 1975

Organisasjonsnr: 996 691 136
Kontonr: 5082 08 30110 Bank: DNB ASA, 0021 Oslo
IBAN: NO6950820830110 BIC: DNBANOKKXXX 
VIPPS: #17273 VestBusk DHK

E-post: vestbusk@dachshundklubb.no
www.facebook.com/VestBuskDachs
www.vestbuskdachs.no 
    
      

 

  STYRET 2018

 • Leder: Anne-Mette Kirkemo 
 • Mob. 909 86 937

 • Nestleder: Lars Hjelmtvedt  
 • Mob.: 416 60 485

 • Styremedlem: Tor Rynning-Torp  
 • Mob.: 907 42 286
 • Styremedlem: Bård Kjos  
 • Mob.: 918 97 458
 • Styremedlem: Johan Stub   
 • Mob.: 916 12 26

Protokoller fra styremøtene er tilgjengelige for medlemmer av VBDHK, ved henvendelse til styret.


 Sporaktiviteter: Bård Kjos, 918 97 458 

 
 Drevkomite: Rune Borgersen, 906 42 508 
                          Anne-Mette Kirkemo, Magnus Junge Andersen, Marius Sørum, Helge Knutsen, Tor Rynning-Torp

 Utstillingskomite:  Tor Rynning-Torp, 907 42 286  
                                     Lars Hjelmtvedt, Wenche Moe, Inger Mehlum, Elisabeth Reffhaug Lillebuen

 

        VALGKOMITE

 • Eva Pedersen 
 • Pernille Saltnes
 • Elisabeth R. Lillebuen
 • Vara: Bjørg H. Flatin


       REVISOR:  Jan Schelander          
       VARAREVISOR: Trine Næss

       

       LOVER for Vestfold-Buskerud DHK, sist vedtatt på årsmøte 23. februar 2018

       NDFs klubbveileder for tillitsvalgte

       Referater fra styremøtene i Vestfold og Buskerud dachshundklubb

 

 

 

 

 

 

91612269