Vestfold-Buskerud Dachshundklubb      

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb

Stiftet 11. juni, 1975

Organisasjonsnr: 99 66 911 36
Kontonr: 5082 08 30110 Bank: DNB ASA, 0021 Oslo
IBAN: NO6950820830110 BIC: DNBANOKKXXX 
VIPPS: #17273 VestBusk DHK

E-post: vestbusk@dachshundklubb.no
www.facebook.com/VestBuskDachs
www.vestbuskdachs.no 
    
      

 

  STYRET 2017

 • Leder: Anne-Mette Kirkemo, Syllinghaugen 17, 3410 Sylling  
 • Mob.: 909 86 937
 • Nestleder: Lars Hjelmtvedt  
 • Mob.: 416 60 485
 • Styremedlem: Jan Schelander   
 • Mob.: 417 60 628
 • Styremedlem: Tor Rynning-Torp  
 • Mob.: 907 42 286
 • Styremedlem: Jan Børre Andreassen  
 • Mob.: 975 90 587
 • Varamedlem: Elisabeth Reffehaug Lillebuen   
 • Mob.: 908 40 355
 • Varamedlem: Hilde Johnsrud Knutsen   
 • Mob.: 930 45 956

   
Protokoller fra styremøtene er tilgjengelige for medlemmer av VBDHK, ved henvendelse til styret.


 Sporkomite: Henvendelse til styret

 Drevkomite: Anne-Mette Kirkemo, 909 86 937 , Rune Borgersen, Helge Knutsen, Per Håvard Øien, 
                          Kenneth Karlsen. 

 Utstillingskomite:  Lars Hjelmtvedt, 416 60 485 

 

        VALGKOMITE

 • Eva Pedersen 
 • Erland Bjørløw
 • Randi Olsen
 • Vara: Bjørg H. Flatin


       REVISOR:  Rune Borgersen          
       VARAREVISOR: Bård Kjos

       

       LOVER for Vestfold-Buskerud DHK, sist vedtatt på årsmøte 27. januar 2017

       NDFs klubbveileder for tillitsvalgte